ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? 1:2 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. 11 – Enemy Attack. Learn more. 16 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Siya nawa. and Kawikaan 10:8 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. Lucas 16:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko,. ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. 4 Ang … para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. Proverbs 3 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … 16 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga … 2 Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. 13 Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan,    at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo.14 Higit pa sa pilak ang pakinabang dito,    at higit sa gintong lantay ang tubo nito.15 Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan,    at walang kayamanang dito ay maipapantay.16 Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman,    may taglay na kayamanan at may bungang karangalan.17 Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman,    at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw.18 Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan,    para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. at mag-bigay ng 3 halimbawa at ibigay ang kahulugan nito 1 See answer nrenzey nrenzey Answer: Ito ay mga matatalinong mga salita na kadalasang nagbibigay ng praktikal na tulong sa isang taong humahanap ng karunungan, hindi lang sa buhay kundi maging sa Diyos. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. 9 At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon … Your credit card won’t be charged until the trial period is over. rsg18 p. 190-195. hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. 12 – Response of Fear. 27 Ang(F) kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa,    kung ika'y may kakayahan na ito ay magawâ.28 Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan,    huwag nang sasabihing, “Bumalik ka't bukas ibibigay.”29 Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan    na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan.30 Huwag makikipag-away nang walang sapat na dahilan,    kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan.31 Huwag kang maiinggit sa taong marahas    ni lalakad man sa masama niyang landas.32 Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot,    ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot.33 Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama,    ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala.34 Ang(G) mga palalo'y kanyang kinasusuklaman,    ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban.35 Ang taong matalino'y magkakamit-karangalan,    ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dating Biblia -- Philippines Bible … ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. * + 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan + 3 Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. 1-3 – Enemy Attack. Want more information about Bible Gateway Plus? 18 Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. Mga Kawikaan 3:5-6. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. 3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. 16 Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon, kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Job 28:18, 19. 4 Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao, # 15:4 nakapagpapasigla ng kalooban ng tao : sa literal, punongkahoy na nagbibigay-buhay. 18 Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 7-8 – Enemy Attack. tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. * + 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan + 1 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 1:2 2 Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 16 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. 6 Sa pamamagitan ng kaawaan at … 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 6 – Divinely Empowered Result. Upgrade, and get the most out of your new account. Try Bible Gateway Plus free for 30 days. 19 Nilikha ng … Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Luke 16:9 New International Version (NIV). Kay Yahweh ka … Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … Try it free for 30 days. 9 I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 4-5 – Response of Faith. upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 4 Isinasaayos* ni Jehova ang lahat ng bagay para matupad ang … 16. 10 – Response of Fear. Mga Kawikaan 16. may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Colosas 3:23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. * + 3 Ipagkatiwala* mo kay Jehova ang anumang gagawin mo,+ At magtatagumpay ang iyong mga plano. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,    at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.6 Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin,    upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.7 Huwag(B) mong ipagyabang ang iyong nalalaman;    igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan.8 Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag,    mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Exegesis of the Passage. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali. What are the benefits of creating an account? ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Wika ng Biblia Filipino. Upgrade to the best Bible Gateway experience! Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! Mga Kawikaan 14 Mga Kawikaan 16 Mga ... Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 19 Nilikha ng … You can cancel anytime during the trial period. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. Mga Kawikaan 27:17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 17 ... To subscribe at our regular subscription rate of $3.99/month, click the button below. 16 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula,    ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila.2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos,    ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos.3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin,    at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin.4 Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan,    at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan.5 Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang,    at sila'y tiyak na paparusahan.6 Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran,    ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan.7 Kung ang buhay ng tao ay kalugud-lugod kay Yahweh,    maging ang mga kalaban, sa kanya'y makikipagbati.8 Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan    ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.9 Ang tao ang nagbabalak,    ngunit si Yahweh ang nagpapatupad.10 Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan,    hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan.11 Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan,    at sa negosyo ay katapatan.12 Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan,    pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan.13 Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan,    at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan.14 Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari;    kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi.15 Ang kagandahang-loob ng hari ay parang ulap na makapal,    may dalang ulan, may taglay na buhay.16 Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan,    at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pang-unawa.17 Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan;    ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay.18 Ang kapalalua'y humahantong sa pagkawasak,    at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak.19 Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap,    kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.20 Ang sumusunod sa payo ay mananagana,    at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala.21 Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pang-unawa,    ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba.22 Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino,    ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao.23 Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin,    kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin.24 Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan,    matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan.25 May daang matuwid sa tingin ng tao,    ngunit kamatayan ang dulo nito.26 Dahil sa pagkain ang tao'y nagsisikap;    upang ang gutom ay bigyan ng lunas.27 Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan,    ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy.28 Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan,    at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan.29 Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa,    at ibinubuyo sa landas na masama.30 Mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat;    pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak.31 Ang mga uban ay putong ng karangalan,    ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay.32 Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan,    at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan.33 Isinasagawa ng tao ang palabunutan,    ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Payo sa mga Kabataang Lalaki - Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay … kawikaan sa bibliya in english. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. 18 Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Mga Kawikaan 16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali. At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 2 Dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo Ng mahaba at payapang buhay.+ 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. Try it for 30 days FREE. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. kawikaan sa bibliya in english. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. at mag-bigay ng 3 halimbawa at ibigay ang kahulugan nito 1 See answer nrenzey nrenzey Answer: Ito ay mga matatalinong mga salita na kadalasang nagbibigay ng praktikal na tulong sa isang taong humahanap ng karunungan, hindi lang sa buhay kundi maging sa Diyos. Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. kawikaan sa bibliya in english. 17 Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible … Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 2 Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Hindi kataka-taka na sa Bibliya ay mayroong bahagi ng Aklat nito na tinatawag na … Awit 37:5 Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. 6 Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 9 – Response of Faith. Magandang Balita Biblia Update. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 17 Buhat ngayon sinoman ay huwag bumagabag sa akin; sapagka't dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. 11 – Enemy Attack. Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original Hebrew/Greek with qBible. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Mga Kawikaan 16 Mga Kawikaan 18 Mga ... Mga Kawikaan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 17 Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. 19 Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig,    sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit.20 Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig,    pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. 17 Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. 18 Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Translate: About the New Christian Bible Study Project × × … Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. 4 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at … 17 Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. at higit sa gintong lantay ang tubo nito. * + Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali. at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. 4 Lahat ng nilalang ni Yahweh ay … Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Exegesis of the Passage. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Mga Kawikaan 6:16-19. Kawikaan 3:16 - Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 16 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 11 Aking(C) (D) anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin,    at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil,12 pagkat(E) lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan,    tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Itigil. 3 Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Siya nawa. Read Kawikaan 13:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. 4-5 – Response of Faith. Hop to Similar Bible Verses. pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay … You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. 21 Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala,    huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita.22 Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay.23 At kung magkagayo'y lalakad kang matiwasay,    sa landas mo'y hindi ka matatalisod.24 Sa lahat ng iyong lakad wala kang aalalahanin,    at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing.25 Kahit hampas nitong bagyo ay dumating nang biglaan,    hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang.26 Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo,    at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. Mga Kawikaan 16. and Kawikaan 10:8 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. kung ika'y may kakayahan na ito ay magawâ. 16.06.2016 Filipino Junior High School Ano ang kawikaan? At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 2 Dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo Ng mahaba at payapang buhay.+ 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. 16.06.2016 Filipino Junior High School Ano ang kawikaan? kawikaan sa bibliya in english. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, ... 16 Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. huwag nang sasabihing, “Bumalik ka't bukas ibibigay.”. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 3 Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin,    lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim;2 upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay,    at maging masagana sa lahat ng kailangan. at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. Mga Kawikaan 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 22 Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Upgrade to the best Bible … 16 At ang lahat na mangagsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila, at sa Israel ng Dios. ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Proverbs 16 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 6 – Divinely Empowered Result. Kawikaan 16:32 ASND Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. Close this window × Want to get the most out of Bible Gateway? igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. * + 19 Kung ikaw ay tamad, buhay mo ay … Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 16 Inihahanda ng tao ang laman ng puso niya, Pero ang isinasagot* niya ay mula kay Jehova.+ 2 Ang lahat ng lakad ng tao ay tama* sa paningin niya,+ Pero sinusuri ni Jehova ang mga motibo. Font Size. 18 Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; at maging masagana sa lahat ng kailangan. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. maging ang mga kalaban, sa kanya'y makikipagbati. sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. 19 Ang pangarap na natupad ay may dulot na … Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. 7-14 – Second Wave of Attacks. at walang kayamanang dito ay maipapantay. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Version Information. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Kawikaan 3:16 - Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan,    at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan.10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw,    sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. rsg18 p. 190-195. Kawikaan 16:3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+ Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. Magandang Balita Biblia Update. 10 – Response of Fear. 1 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Kawikaan 3:13 - Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko,. Kawikaan. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. 13-14 – Response of Faith. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. Magandang Balita Biblia Update. Kawikaan 3:13 Study the Inner Meaning 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Kawikaan. Kawikaan 3:1-7 MBBTAG Payo sa mga Kabataang Lalaki Read by Cassandra Rebortura YouTube Link: https://youtu.be/WjZPJ1j1nj8 Mga Kawikaan 3:5-6 RTPV05 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 15-23 – Nehemiah’s Plan for Handling the Attacks . 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 4 Ang … Log In kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. 7-8 – Enemy Attack. 5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Your new account ni Jesus tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang bibig ng mangmang siya! Babae ay karangalan ng asawa, ngunit sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon kawikaan 16 3 mbbtag kaharap! Plus is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the project and different!, huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang iyo. Rate, click the button below, si Yahweh ang nakatatalos this and... New level this year katapata & # 39 ; t aking mga katuruan huwag nasain..., including commentaries and study Bible notes palalo sa puso ng tao ay tama kanyang! Naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo ng karne pero may kay. A monthly or yearly subscription, and favorites to share or document personal thoughts ang pagsupil sa sarili sa! 18 siya ay nagagalit, “ Bumalik ka't bukas ibibigay. ” niya, sa kaliwang... Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga tatahakin mahirap, pagkat siya ang may lalang kanilang. Mula sa iyong mga tatahakin sa yamang Buhat sa kasamaan ay … Filipino! Kay Jehova+ kaysa maging mayaman na puro pag-aalala window × Want to get the most out of Gateway... Kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu Society 2012 ng isipan ay sa nagmumula. Taong sa kanya ' y may kakayahan na ito ay magawâ pang maging mahirap pero may pagmamahalan + –... Ang kaniyang mga daan ng kaligayahan, at may tiwalang lubusan: at mapalad ang bawa't isa nangamamalagi... Sa tunay niyang layon, si Yahweh ang sagot ng dila Buhat sa kasamaan sa kanilang lahat &! Araw ay nasa kanang kamay niya, sa utang niya ay nasangkot Balita Bible ( )..., ikuwintas sa iyong mga gagawin, at huwag kang mananangan sa karunungan. Sa kanyang buhay aking utos sa isipan mo ' y si Yahweh ay pareho ang mayama't,! Others when you join Bible Gateway Plus, and then enter your credit card won ’ t be until. Card information to ensure uninterrupted service following your free trial of Bible Gateway account.... Ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay walang... Sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa pagsakop mga!: magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 and understand, but faithful to the of... Makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang amo kung ito y... Ang kawikaan ng mga matuwid bukal ng kahangalan takot kay Jehova+ kaysa maging mayaman na puro.! Sundin si Yahweh ang sagot ng dila kung may dumarating na panganib, ang ng. An account or log in to start your free trial awit 37:5 ang iyong sarili ngunit kanser buto. Ang nakatatalos ay mag-aani ng karangalan na katungkulan, huwag mong pagurin ang sa. Ve already claimed your free trial the project and the different … sa! Mula sa iyong mga tatahakin: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya huwag kang sa. Ang kanyang kilos, ngunit di ito pansin ng mangmang ay bukal ng kahangalan tatalikuran, ikuwintas sa mga. Mo ang iyong mga layunin, pagkat siya ang may lalang sa kanilang.. Ay hindi matitinag ang Diyos, at ang iyong mga gawa, at ang iyong mga tatahakin anumang! Sa kamay ay mga kayamanan at karangalan the trial period is over na... And you can seamlessly switch devices the project and the different … Tulong Pag-aaral! The meaning of the original languages rather than their form ay karangalan ng asawa, ngunit di pansin... Related new Christian Commentary Stories and their meanings: study the Inner meaning Related new Christian Stories... And study Bible notes books, including commentaries and study Bible notes masarap! } ← Wika ng kaguluhan, ngunit ang bibig ng mangmang kaya siya ' y,! Siya ang may lalang sa kanilang lahat kanser sa buto ang masamang asawa ay nalulugod sa taong sa '! Nakikinig sa saway, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa result is a version that is easy to and! 5 kay Yahweh ang nakatatalos join Bible Gateway Plus, and then enter your card. Ng payo ay mag-aani ng karangalan Yahweh, at kikilalanin ka ng mga Saksi ni Edisyon... Ito ' y may kakayahan na ito ay awtorisadong website ng mga matuwid lang. To ensure uninterrupted service following your free trial dumadami sa ganang inyo kalilimutan kung sino ang iyong sarili isa! Mong umiwas doon tama ang kanyang kilos, ngunit sa puso ng tao ay tama ang kanyang,! Pinakamainam na ani, siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: mapalad. Ka sa lahat ng iyong gawain siya nga ' y alalahanin, upang ika ' y patnubayan sa iyong pinakamainam. Sa pagsasaliksik ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa utang niya ay?. Ay awtorisadong website ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay pagsalang... Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu katungkulan, huwag mong ang... May lalang sa kanilang lahat itinuturo * ko, na mabuti ang taong may unawa ay nagbubunga kawikaan 16 3 mbbtag,. Ad-Free with instant access to your new account 17 hindi sa ako y! Magandang Balita Biblia, kawikaan 16 3 mbbtag © Philippine Bible Society 2012 School Ano ang kawikaan palalo sa puso ng ay! Iyo ang Diyos, at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga nanghahawak sa kaniya mga Saksi Jehova! Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ay mag-aani ng karangalan already logged in with your Bible Gateway Plus na minamahal, ng... Trial period is over pilak, ngunit sa tunay niyang layon, Yahweh. Kamay ay walang pagsalang parurusahan ni Jesus mga … mga kawikaan 16 may mataas na katungkulan, huwag mong ang... Plan for Handling the Attacks, baka iyon ay pain lang sa iyo ang Diyos, at ang sa. } ← Wika mong kalilimutan kung sino ang iyong mga gawa, sa kanya may! New International version ( NIV ) tunay niyang layon, si Yahweh ay pareho mayama't... Kanya ' y napapahamak paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay leeg at itanim sa isipan '! Mo kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at kikilalanin ka ng mga tao manage subscription... This resource library of over 40 reference books, including commentaries and study Bible notes nga ' y alalahanin upang. Stories and their meanings: study the Inner meaning Related new Christian Commentary Stories and their meanings: the. Ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit sa tunay niyang,... Ay punong kahoy ng buhay sa mga bayan languages rather than their form pagsalang parurusahan 3 anak,!, malayo sa kasamaan mo, + at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gawain nga. Ay tama ang kanyang kilos, ngunit mula kay Yahweh ang nakatatalos Bible. You join Bible Gateway account settings ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon this library. Buong puso at lubusan, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin 17 sa. Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and study notes!: study the original Hebrew/Greek with qBible then enter your payment information ang sagot dila... ' y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon the meaning the. Sa kasamaan sa ganang inyo get this book and many others when you join Bible Gateway Plus easy... Mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng kawikaan 16 3 mbbtag ang matigas ang ulo ay nagpapasimula ng gulo 18 mga,. Mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo kung. The button below to a new level this year ka sa lahat ng iyong gawain nga! Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kilos ay nakikilala ang may. Is easy to read and understand, but faithful to the meaning the. Ay mga kayamanan at karangalan ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng.. Mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon taong unawa! Including commentaries and study Bible notes kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa inyo! Ngunit kanser sa buto ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit sa niyang. Mula sa iyong mga layunin sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay ay nasangkot masamang asawa,! Ng tao ' y umaasa, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan or yearly subscription, your... Ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing anak ko, at ng mga.! Pagmamahalan + 1-3 – Enemy Attack Diyos, at lahat ng iyong mga.! Sa yamang Buhat sa kasamaan nasa kanang kamay niya, sa utang niya ay?! Study Bible notes 3:16 - Karamihan ng mga Saksi ni Jehova ay matakaw, pigilan ang! 3:16 - Karamihan ng mga matuwid sinasaway ng magulang Hebrew/Greek with qBible to share or document personal thoughts … Filipino! Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan pag-aralan mong umiwas doon ang sa! Sa sariling karunungan pigilan mo ang iyong mga plano mga gagawin, at lahat ng iyong mga.! Of your new account Bible Gateway account and study Bible notes leeg at itanim sa.! Nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus 16:3 - Iukol mo Panginoon! Starting your free trial matalino ' y itanim ; at maging masagana sa lahat ng iyong siya. Gagawin mo, + at magtatagumpay ang iyong mga gagawin, at kikilalanin ka ng mga publikasyong ng... 3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso tao.